บริการด้านกฎหมายและบัญชี

ทีมทนายความของเราให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคําแนะนําในเรื่องทางกฎหมายทั้งหมดเช่นการจัดตั้ง บริษัท การขอใบอนุญาตทํางานการขายและการซื้อธุรกิจการดําเนินคดีทางแพ่งและทางอาญาการฟ้องร้องหย่าการทําพินัยกรรมเป็นต้นเพื่อให้การขอใบอนุญาตทํางานได้รับการอนุมัติผู้สมัครจะต้องมีวีซ่า Non-Immigrant (ธุรกิจ) เป็นเวลา 3 เดือนโดยปกติผู้สมัครจะยื่นขอใบอนุญาตทํางานเพื่อทํางานใน บริษัท ของเขาเองในกรณีนี้คุณต้องตั้งบริษัทจํากัดในประเทศไทยก่อนจากนั้นโดยการให้เอกสารประกอบที่จําเป็นเกี่ยวกับ บริษัท จํากัด ของไทยคุณจะสามารถได้รับวีซ่า Non-Immigrant (ธุรกิจ)สิ่งหนึ่งที่ผู้สมัครควรทราบคือวีซ่าผู้อพยพที่ไม่ใช่ผู้อพยพ (ธุรกิจ) ไม่สามารถรับได้ในประเทศไทยดังนั้นจึงหมายความว่าผู้สมัครจะต้องเดินทางระยะสั้นไปยังสถานทูตไทยใด ๆ ที่อยู่นอกประเทศไทยเพื่อรับวีซ่านั้นหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการเดินทางครั้งนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือการตั้ง บริษัท จํากัด ของไทยก่อนที่คุณจะมาประเทศไทยจากนั้นให้เอกสารประกอบแก่สถานทูตไทยในประเทศของคุณเพื่อรับวีซ่า Non-Immigrant (ธุรกิจ)หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาทนายความชาวไทยที่ดีที่มีทั้งกฎหมายและภาษาอังกฤษที่ดีเพื่อเป็นตัวแทนของคุณในกระบวนการทางกฎหมายหรือกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆSuper Consultants เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในประเทศไทยอย่างแน่นอนสําหรับการให้คําปรึกษาด้านกฎหมายฟรีโปรดติดต่อเราเพื่อทําการนัดหมายนักบัญชีและผู้สอบบัญชีของเราสามารถช่วยคุณเตรียมบัญชีสุดท้ายสําหรับบริษัทจํากัดในประเทศไทยของคุณและได้รับการตรวจสอบในค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลกรุณาติดต่อเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม